გენერალური

სასტუმროს სახელწოდება: Hotel Şahinler
სასტუმროს ტიპი: 4-ვარსკვლავიანი სასტუმრო
ქსელის კატეგორია: დამოუკიდებელი
ოფიციალური სახელწოდება: Şahinler Otelcilik ve Turizm Sanayi A.Ş
საგადასახადო ადმინისტრაცია: Marmara Kurumlar
საიდენტიფიკაციო ნომერი: 7980005154
ოთახების რაოდენობა: 110
მშენებლობის წელი: 1978
ბოლო რენოვაციის წელი: 2020
ტელეფონი: + 90 212 518 68 00
ფაქსის ნომერი: + 90 212 518 66 66
ელექტრონული მისამართი: [email protected]
ვებგვერდი: http://holidaygrouphotels.com/
Facebook: ?locale=tr_TR
Instagram: hotelsahinler

დაწესებულების წესები

შემოსვლა: 14:00
გასვლა: 12:00
სალაპარაკო ენა: English
გადახდის მართვა: Cash, MasterCard, VISA
ცხოველები დაშვებულია: არა